Fakta rundt Mattilsynets solkremtest 2024

Vi informerer ❤️

I forbindelse med at Mattilsynet pupliserte en rapport om solkremer 8. juli 2024, ønsker vi å gi grundig informasjon om dette. 

Rapporten var en test av solkremer, hvor en av solkremene fra Wooden Spoon hadde et avvik, hvor den testet lavere SPF enn den skulle. 

 

Først og fremst!

Det gjelder IKKE noen av solkremene vi selger og som er i markedet idag.  

Du kan være 100% trygg på alle solkremene fra Wooden Spoon.

De er helt naturlige, økologisk sertifiserte og har dokumentert SPF alle sammen.

 

Media bruker ofte “click bates” og store overskrifter, og slik at den “kjedelige, men viktige” informasjonen i mindre skrift, ikke får like stor oppmerksomhet. Noen tror at solkremene er trukket fra markedet, og det stemmer ikke i det hele tatt. Vi forstår at noen kan bli usikre av det og vi vil derfor orientere grundig hva dette dreier seg om.

Vi er opptatt av åpenhet og trygghet – og vi lever for og driver Karma.no nettopp for å tilby trygge produkter, både når det gjelder ingredienser og effekt og at de holder det de lover. Og det kan vi garantere at Wooden Spoon også gjør.

Så selv om vi vet at det ikke gjelder våre solkremer, er vi likevel opptatt av å finne ut hvorfor den hadde et avvik, da vi mener det også kunne vært unngått, om den aktøren hadde dokumentert og fulgt opp. Dette er fakta og det vi vet om denne testen.

Det som faktisk står i rapporten fra Mattilsynet.

 • Det dreier seg kun om ett parti, som ble trukket fra markedet.
 • Avviket er ukjent.
 • Det gjelder ikke noen andre produkter fra varemerket, og heller ikke andre SPF 50 fra varemerket.


Hva som ikke står i rapporten, men som vi har fått bekreftet fra Mattilsynet er:

 • Det er en aktør som har utgitt seg for å være distributør for Wooden Spoon som har sendt inn solkremen. De har aldri hatt rettigheter til dette merket.
 • Denne aktøren har ikke fulgt opp med normal prosedyre når Mattilsynet varsler om et avvik, og derfor ble dette avviket stående, selv om det enkelt kunne vært rettet opp i.
 • Normal prosedyre hadde vært at denne aktøren satte seg inn hva avviket var og sendt inn dokumentasjon og sertifikater på merkevaren. De hadde også bedt om at det ble tatt en B- test og en C- test av produktet. Det gjorde IKKE denne aktøren, slik at avviket ble stående, med ukjent årsak.

Det er svært beklagelig, siden vi vet at dette avviket kunne vært unngått om det hadde blitt fulgt opp.

Det vi vet i tillegg, til det Mattilsynet oppgir:

 • Solkremen ble parallell importert fra et fulfillment center (agent) en gang i fjor.
 • Denne aktøren har forsøkt å få rettighetene til Wooden Spoon i lang tid, og etter at de fikk nei, sendte de likevel inn en solkrem for testing. Vi vet ikke hvordan den solkremen har vært oppbevart eller hvilken tilstand den solkremen var i. Men vi ser ikke bort fra at kan ha hatt utslag på testen.
 • Denne aktøren sendte ikke med nødvendig informasjon og dokumentasjon til Eurofins. De har ikke kunnskap om det og de ikke var i kontakt med Wooden Spoon om det.
 • Denne aktøren har tydeligvis ikke hatt noe ønske om å “renvaske” solkremen eller beskytte merkevaren, slik en seriøs aktør ville gjort.

Vi vet at denne aktøren opererer slik mot mange merkevarer: De parallell importerer varer fra agenter, fulfillment centers ol i Europa, og selger egne butikker og videreselger til andre forhandlere i Norge. I direkte konkurranse med offisielle distributører, noe som ikke er lovlig i Norge. 

Hva kan årsaken til avviket være?

Vi er opptatt av å forklare at dette er et avvik og vi har ikke fått mulighet til å dokumentere eller re- teste dette hos Mattilsynet fordi de kunne bare forholde seg til den aktøren som sendte inn solkremen. Så uansett hvilken årsak det hadde, så måtte det være den aktøren som bad om re- testing og sende inn dokumentasjon, som vi vet at de ikke gjorde.  

Vi kan ikke med sikkert si hvorfor det var ett avvik på den solkremen. Men vi vet at det er en ganske vesentlig feilkilde, som kan forklare det, men som da ikke ble fulgt opp.


Det er en svakthet og stor feilkilde i de internasjonale ISO- testene, som Mattilsynet også har gjennomført med Eurofins, som er allment kjent i “solkrembransjen” – og vi er forundret over at det ikke kommer frem i rapporten og vi er usikre på om dette faktisk er tatt høyde for i resultatene. (se definisjon lenger ned).


ISO standarden som brukes for å teste SPF (Sun Protection Factor) er nemlig utviklet for KJEMISKE solkremer, og har en stor svakhet når det gjelder FYSISKE solkremer.  ISO 2444:2019 (in vitro) og ISO 24443:2021 som Mattilsynet har brukt, tester solkremenes evne til å absorbere UV- stråler. 

Kjemiske solkremer absorberer UV- stråler.

Fysiske solkremer reflekterer UV-strålene.

ISO-2444:2019 og ISO-24443:2021 måler de kjemiske ingrediensenes evne til å absorbere UV strålene. Fysiske solkremer absorberer ikke UV stråler de REFLEKTERER DEM.

Uttrekk fra en av ISO testene til WOODEN SPOON. ITA – Test Laboratorium. SPF 50 tester til SPF 51 og en kritisk bølgelengde på 376 (som skal være over 350).

Hva innebærer testen fra Mattilsynet? I testen kommer det frem at det har vært ett avvik på solkremen Baby & Family SPF 50 - 150 ml. Den kommer ut med en SPF på 27,5 og ikke SPF 50. Det er et avvik, som burde vært fulgt opp. Det ble ikke fulgt opp av de som sendte den inn, og dette resultatet ble derfor stående som et avvik hos Mattilsynet.  Men det gjelder KUN et parti, som ikke lenger finnes i markedet. Det gjelder IKKE  noen av solkremene du kjøper fra oss. Vi har vært i dialog med Mattilsynet om dette og de har bekreftet hvem som  har sendt inn solkremen og at den aktøren ikke har fulgt prosedyrene, som er vanlig når slike avvik oppstår.

Når ett av kriteriene for å oppnå høy score på UV stråling (UVA og UVB) er absorbsjon, så vil fysiske solkremer automatisk og naturlig nok få lavere score.

Vi ser at det er de fysiske solkremene i testen til Mattilsynet, som i hovedsak får avvik på SPF. Wooden Spoon scorer feks høyt på kritisk bølgelengde, som er et annet kriterie.

Vi kan opplyse om at det er en organisasjon som heter SPF-ALT.org som arbeider med å erstatte den eksisterende ISO- standarden for testing av solkremer, som Mattilsynet også viser til i sin rapport. Den organisasjonen jobber bla. for å erstatte den eksisterende ISO gullstandarden, slik at den kan gjelde ALLE solkremer på markedet, også de fysiske.

De jobber for en SPF- test, som er mer PRESIS, raskere, mer effektiv og billigere. (Siden dette er veldig dyrt og komplisert). Dette arbeidet er igang og man tror det kommer en ny standard på dette i 2025.

ISO testene tester absorbsjon av uv stråler

Hvorfor er Wooden Spoon solkremene da godkjent og sertifisert gjennom akkurat de samme ISO- testene i andre land, som også tester absorbsjon?

Det er teknisk og komplisert å forklare, og det krever høy kompetanse. Det må bla følge med en ingrediensliste og en instruksjon til testerne om hvordan solkremen er sammensatt, og så taes det, etter som vi har forstått (og veldig enkelt forklart), en kalkulasjon/sannsynlighetsberegning på dette, som legges vekt på i forhold til testresultatet. Det har visstnok også noe med vekten på solkremene å gjøre, da mineral solkremer veier mye mer pr ml  enn de kjemiske. Det er faktisk ikke alle laboratoriene i Europa, som klarer å gjøre det riktig, har vi fått vite av Wooden Spoon. Vi vet ikke om det gjelder den lab` en som har gjort disse testene, men det KAN også være noe med det. 


Wooden Spoon har vært gjennom slike tester mange ganger og har bestått alle testene med god margin. (Se tester på Karmabloggen)


Vi vet ikke, men dersom de har testet kjemiske og fysiske solkremer likt i disse testene, så kan det være årsaken til at det var hovedsaklig de fysiske solkremene som fikk lavere score på grunn av det. Vi kommer til å følge dem opp på dette og be om dokumentasjon på det.


Vi ser at en annen fysisk solkrem i testen med avvik, har klaget inn på samme, nevnte grunnlag og gjennomgår nå re- test av sin solkrem. Vi fikk ikke be om en re- test fordi det ikke var oss den kom fra.

 

 

Wooden Spoon har mottatt flere innvoasjonspriser og andre "beste" priser .

BILDE: Wooden Spoon har mottatt mange utmerkelser og innovasjonspriser for sine solkremer.

 

Når man selger solkremer og skjønnhetspleie, er det ALLTID viktig at produktene inneholder de ingrediensene de skal, og at de holder det de lover. Vi har dedikert oss til å tilby naturlige, trygge og effektive produkter til våre kunder og det norske markedet. Det er det vi lever for og driver karma.no for. Vi kan fremskaffe dokumentasjon og sertifikater på alle merkevarene våre.

 

Last ned testene/ sertifikatene til solkremen her

 

OPPSUMMERT

Du kan være 100% trygg på solkremene og vi oppfordrer deg til lese de testene vi har lagt ut

 

 1. Det er ett produkt, fra en LOT (et parti) som denne aktøren har sendt inn, og som hadde et avvik og som ble fjernet. Det gjelder ikke noen andre solkremer fra Wooden Spoon, det har vi fått bekreftet fra Mattilsynet. 
 2. Mattilsynet skriver i sin rapport at det kan være mulige feilkilder, men forutsetter at de de har testet er innenfor på dato, oppbevaring, opprinnelse osv, men de kan ikke garantere det. Det er viktig å være klar over, siden det ikke er noe dokumentasjon på denne enkelt solkremen de har sendt inn.
 3. Normal prosedyre ved avvik er at man ber om en B- test og en C-test, noe denne aktøren IKKE har gjort, og de har heller ikke sendt inn noen form for dokumentasjon av solkremene eller sertifikater på solfaktoren til Mattilsynet.
 4. Vi har ikke hatt mulighet til å “rette opp i dette avviket” eller be om ny test.
 5. Det foreligger IKKE noe pålegg på noen av solkremene verken om tilbaketrekning, endring, merking ol.

Wooden spoon skal i disse dager i gang med en re-test av alle solkremene sine hos Eurofins, ene og alene på grunn av dette avviket. De ønsker en oppdatert test hos samme laboratorium som Mattilsynet gjorde, for å dokumentere enda en gang. Vi er stolte av å jobbe med mennesker av så høy integritet og dedikasjon.

 

Jeg vil til slutt legge til at det har vært litt kjipt å måtte forholde seg til denne aktøren som har forsøkt å “ta fra oss” rettighetene så lenge, og som ikke har respondert på våre henvendelser og vært ganske arrogante mot oss. Vi ble veldig skuffet da vi skjønte at det var de som hadde sendt inn en solkrem og som ikke fulgte det opp. Det sier jo ganske mye om dem, tenker jeg.

Vi er distributør og offisiell forhandler av Wooden Spoon, og det forplikter  det er et stort ansvar å representere en merkevare. Wooden Spoon er hjertemennesker, åpne, ærlige og svært dedikerte i sin misjon om å endre den naturlige skjønnhetsindustrien. De er så trygge å arbeide med, det tok dem feks under 10 minutter fra vi fortalte dem om avviket, til jeg fikk tilsendt alle dokumenter og sertifikater på solkremen.

Vi er stolte over å representere dem og vi er også veldig glad og takknemlige for alle de fornøyde kunder vi har også, som elsker Wooden Spoon. Det er gøy å se hvor mange som har fått opp øynene for Wooden Spoon bare det siste året. 

Vi har jobbet med WOODEN SPOON i 10 år nå og de har lansert flere og flere fantastiske produkter de siste årene og de opplever en fantastisk vekst i hele Europa. De har vært invitert inn i kongelige kretser, til og med. De var tilstede i  Dronning Elizabeth II ` s 75 års jubileumsbok, og jublieumsferingen i London (en stor ære for en merkevare) og serum deres Masjestic Drops var gave i gjestenes goodie bag. 

De har mottatt en rekke utmerkelser og priser, og det er virkelig trygge, gode, naturlige produkter av høyeste kvalitet. Vi skal fortelle mye om dem fremover, så vi håper du vil følge med. 

Det ikke alle vet, er at Wooden Spoon også produserer over 70 andre naturlige  varemerker og er kjempestore. De håndterer tester for alle merkene i alle land, og har alle sertifiseringer. De tester jevnlig hos blant annet i Eurofins, Itatest, Abich og andre med over 30 tester hvert år. Det er omfattende.

Vi håper dette blogginnlegget er opplysende og til informasjon, og at du setter pris på litt informasjon “bak fasaden” også. Du kan i alle fall være trygg på solkremene og alle de andre gode produktene fra Wooden Spoon. Vi bare elsker dem. – og ja, vi lærer mye av dem. Mye av det jeg skriver om testene her, er det jeg har lært og fått vite fra Wooden Spoon.

Beste hilsen og klem fra Åse

Grunnlegger og partner i Karma.no

Les også disse relaterte blogginnleggene

Wooden Spoons solkremer – sertifiseringer og dokumentasjon

Wooden Spoons solkremer er økologisk sertifiserte solkremer med dokumenert solfaktor og effekt. Naturlige og trygge...

Les mer
Wooden Spoon er de tryggeste solkremene for babyer og barn

Wooden Spoon er kjent for å være de reneste solkremene og er helt trygge å...

Les mer
Forskjellen på naturlig solfaktor og kjemisk solfaktor – hvorfor bør vi være opptatt av dette?

Du har helt sikkert hørt om kjemisk solfilter og naturlig solfilter?  Det er en grunn...

Les mer
LAGT I HANDLEKURVEN